העסקת עובד זר
 • הקרן הישראלית לזכויות העובד הזר שמה לה למטרה להקל הן על המעסיק והן על העובד הזר במציאות המורכבת של דיני הפנסיה החדשים.

 • בעקבות המלצת משרד הכלכלה והתעשייה ובהתאם לדין, הקרן פיתחה מנגנון שנותן פתרון אולטימטיבי למעסיק עובד זר, לעובד הזר ולמדינת ישראל

 • בהתאם לתיקון בחוק על כל מי שמעסיק עובד זר להפריש 18.5% מהשכר החודשי של העובד ועליו לשמור את הכספים כחסכון נפרד עבורו עד שיעזוב את ישראל

 • הקרן הישראלית מאפשרת למעסיקים להפריש את זכויות העובד הזר לחשבון שמנוהל עבורו בנאמנות

חסכון פנסיוני ופיצויי פרישה
 • המעסיק מוגן מאחר והוא ממלא בכך את חובותיו בהתאם לחוק והקרן דואגת להעביר במקומו לרשויות המס את התשלומים החלים על העובד.

 • בעקבות המדיניות התקיפה שקבעה הממשלה, רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה והתעשייה הוכרז על ביצוע אכיפה מוגברת כלפי מעסיקי עובדים זרים

 • הקרן הישראלית היא חיסכון פנסיוני היחידה בישראל המתמחה בעובדים זרים; עם הידע הזה, הם פתחו פתרון מקיף מותאם הפרטים של עובדים אלה.

הפרת החוק עלולה להוביל לקנסות כבדים ושלילת ההיתר

הפרת החוק מהווה עבירה פלילית, דינו מאסר וקנסות של עד 100,400 ש"ח עבור כל עבירה. הימנעות מהפרשה היא סיבה מספקת עבור שלילת היתרי העסקה שניתנו למעסיק.

האם אתה מעסיק עובד באמצעות חברת כוח האדם?

מעתה ואילך, אין יותר תירוצים. התנאים החברתיים של העובדים הזרים חלים גם על המעסיק הישיר וגם על חברת כוח האדם.

מנהל? דירקטור?

מעתה ואילך, החוק הציב אחריות פלילית אישית על מנהלים ודירקטורים של חברות שמעסיקים עובדים זרים ולא מפרישים תשלומי פנסיה ופיצויים

שאלות נפוצות
 • אני מעסיק עובדים זרים לפי היתר, האם אני חייב להפריש כספי פנסיה ופיצויים לעובדים הזרים ?

  כן. החובה להפריש כספים בהתאם לצו ההרחבה או להסכם מיטיב אחר – היא חובה בחוק שיש לבצעה לכל "עובד". אין נפקות לשאלת היותו זר. אי הפרשת הכספים עלולה להביא לשלילת ההיתר על ידי הממונה על העובדים הזרים

 • מדוע שלא אעביר את תשלומי הפנסיה של העובדים הזרים לחברות הביטוח אליהם אני מפריש תשלומים עבור העובדים הישראליים שלי?

  לא ניתן לעשות זאת. חברות המבצעות חסכונות פנסיוניים לאזרחי ישראל ותושביה אינן מוכנות לערוך חסכונות שכאלה ל"עובדים זרים

 • כיצד ניתן להעביר לקרן הישראלית את התשלומים עבור העובדים הזרים

  . ניתן להעביר את התשלומים באמצעות הוראת קבע, באמצעות משלוח שיק בדואר או בהעברה בנקאית

 • האם אני מקבל מהקרן אישור על הפקדת הכספים לצורך הצגתו למס הכנסה

  כן. בסוף כל שנת מס הקרן מנפיקה אישור על הפקדת כספים לקרן

 • אני מעסיקה עובדת זרה באופן פרטי, האם אני מחויבת לשלם לה תשלומי פנסיה?

  כן. לא רק תאגידים מחויבים בהפרשת התשלומים, גם אנשים פרטיים מחויבים להפריש את הכספים

 • האם "מבקשי מקלט" (סודנים, אריתראים וכו') הם גם בגדר עובדים זרים?

  מבקש מקלט בעל אשרת שהיה לשם בחינת בקשתו למקלט מדיני הוא "עובד" כהגדרת המונח בחוק עובדים זרים ולכן יש להחיל
  ביחס אליו את הוראות חוקי העבודה ובכללם חוק עובדים זרים לעת העסקתו

 • האם אני חייב להפריש תשלומים ל"מבקש מקלט" גם אם הוא לא מוגדר כעובד חוקי

  כן. הגדרת המונח "עובד זר" בחוק עובדים זרים אינה מחייבת בהכרח כי שהייתו של העובד תהיה חוקית אלא רק כי הוא בד בבד "עובד" וגם "אינו אזרח ישראל או תושב בה

 • האם כאשר אני מוציא תלוש שכר למבקש מקלט (סודני, אריתראי) שאיננו עובד חוקי, אינני מסתכן בעבירה פלילית וכתבי אישום מצד המדינה?

  בבג"צ 6312/10 הבהירה המדינה שלא תתבצע אכיפה כלפי מעסיקיהם של מי שהגישו בקשה למקלט בישראל ולא ינקטו פעולות הנוגעות לאיסור העסקתם של מבקשי המקלט. כמו כן, המדינה התחייבה ליתן התראה של 30 יום לפני שתתחיל לנקוט בהליכי אכיפה. יחד עם זאת, מומלץ להתעדכן מידי פעם בנושא זה.

הצטרף אלינו או שלח שאלה
נא כתבו לנו ונענה בהקדם

  Call Now Button דילוג לתוכן